Elistia Songsteel

Elistia Sister of the Order of the Sacred Rose

Description:
High Concept Sister of Sacred Rose
Trouble Aquaphobia
Barn af kirken
_Beskytter for de uoplyste _
__
Powers
Stunts
-1 Defender: You watch over not only yourself but others. Allies in your zone may take a supplemental action to hide behind you. If you take a supplemental action to protect your allies, they may use your Weapons skill to defend against melee attacks that exchange. You may take a single supplemental action each exchange to protect up to two allies. Both you and your allies may take these supplemental actions in response to an incoming attack, as long as you have not yet acted during that exchange.
-1 Shield Carrier: You know how to use a shield. Add one to your physical armour score as long as you are carrying a shield.
-1 Shrug It Off: You don’t bother to dodge; you don’t need to. When you are attacked in a physical conflict, you may choose to make your defense Mediocre. If you do so, roll your Endurance skill and gain armour against that attack equal to the result. Armour from this stunt stacks with all other forms of armour.
-1 Weight Training: You can operate normally with a hundred pounds on your back. Treat your Might skill as infinite whenever it would complement, modify, or restrict another skill.
9 Total Refresh Skill points 20
-4 Refresh spent Skill points spent 20
5 Current Refresh
Skills:
Great (+4)
Good (+3) Weapons Endurance
Fair (+2) Conviction Discipline Lore Survival
Average (+1) Fists Alertness Rapport Presence Intimidation Scholarship
Stress track 1 2 3 4
Physical
Mental
Socical
Bio:
Where Did You
Come From?
(Background)
Élistia er vokset op i en af de mer betynings fulde kirker i det helige land “XXX” efter hun som ganske sped blev efter lad ved altered af for ælder som hun aldrig har komet til at kænde, hun bliv tidlig rekutered til den kvinlige Kirklig hær og oplært i sværets og troens brug, grunet hines unge alder i for hold til de mandlige i kirkliges tjænste og det at hun altid troet på vært ord de sage for de talt jo for Gudinen har ført til mange setuasoner hvor hins ælder våben søster har måte tage afær, for at beskyte hine fra noge pinlige setuasion og inberatte de pågælen ting deres over ordned
|
What Shaped You?
(Rising Conflict)
at være en søster af kirken og en Krigen gjorde at hun ikke havde mange muligheder for at møde andre mænd ind de uheldige episoder med præstene da hun var yngre vilket gjore hun udviklede et nært venskat og samehold med de andre i hins Order ved navnet "Order of the Sacred Rose ". værene en Order i en religiøs hær bringer selvfølig også nonge fjender med sig nemlig alle ander religiøse fenatiker med og derm der for søger at bringe karos til dem der er under Gudindens beskyttelse. I sin tid i ordene lærte hun også “It is not enough to serve the Godes, or even to love Her. You must give to her all that you had, all you have, and all you shall ever have. You must give yourself over utterly and entirely to Her divine will and become a vessel of that will. Only then is your sacrifice fitting.” og at beskytte de fortabte sjæle som ikke har set gudindens lys inu er minst lige så viktig en del som at sprede hins budskab og visdom vilket var den vej hun ente med at vælge at være et skjold for dem som havde bruge for det.
What Was Your First Adventure?
(The Story)
Når en vagtopgave for nogle pilgrimme til et hellig sted bliver angrebet af en skør kult, vil Elistia være i stand til at beskytte pilgrimerne og ”rense” den vanvittige kult og opdage, hvad formålet med artefakten The Eye of Night er til, men vil hun Lykkes, når the Consult of Ricks begynder at sætte sine brikker i spil for at hjælpe kultlederen kun kunne kende som den ene sande Morty?

Whose Path Have
You Crossed?
(Guest Starring)

Who Else’s Path
Have You Crossed?
(Guest Starring Redux)

The Cult of the Godes

side nots and iders

Ind a world Wer war is all to reall
one sister is taskt the finding and retreavel of the lost Blade of Admonition.

Ind her quest to find the sword , the godes habv gidet her to join forse wet at mersenary and a Animal wisper,

what ther goels and agendsa is, is her unknown but her faith ind the gods wil shild her from the eavels of the world, and se her on the right track on her jurni.

aspekt ider

The godes proteks
The symbol of the gods
By fire and brimstone
My Devosion is my shild
I can be a prith face
Eayes ar op her
Som ting for som ting
every one hav som ting to hide
Every boty lies

Personlig hed

Rolig og vand til at folk ikke er så stærke i tron som hine
Tro blind på hvad den vej hun går er den som The gods har lagt for hin på ond og godt
Vil beskytte selv den værste Slyngel med sit liv hvis de anger deres synner og converter
mener det er beder at vide for marget om hvad der skulker i mørket ind inted vide det var tros alt der at The gods Viste sig for hin

Elistia Songsteel

Wasteland Fortunes philipholten